Loading

Vraagstukken governance


Structuren

Sinds de invoering van de governancewetgeving hebben wij een groot aantal organisaties in het primair en voortgezet onderwijs begeleid en ondersteund bij de juridische vormgeving (statuten, reglementen, profielen) en implementatie van een bestuursmodel en –structuur die aan de wettelijke voorschriften voldoen. Sinds de invoering van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) per 1 juli 2021, adviseren wij desgevraagd ook over de benodigde aanpassingen in de statuten van onze klanten.

Processen

Binnen het gekozen bestuursmodel en de daarbij behorende juridische structuur, vormen de processen een belangrijk aandachtspunt. Voor het goed functioneren van zowel bestuur als intern toezichthouder zijn het rolbesef en de roldiscipline van vitaal belang. Wij adviseren en ondersteunen organisaties bij het bewaken van deze processen en de bijbehorende rollen.

Klachtencommissie Goed Bestuur MBO

Mr. C.A.M. van Vught was van 2010 tot 2021 ambtelijk secretaris van de Klachtencommissie Goed Bestuur MBO. Deze commissie was ingesteld door de MBO-Raad en voorgeschreven in de toenmalige 'Branchecode goed bestuur in het MBO'. De Commissie is inmiddels opgeheven door de MBO-Raad als gevolg van de invoering van een nieuwe Branchecode per 1 januari 2021.

 

Op verzoek kunnen referenties worden verstrekt.