Loading

De Adviseur


Christon van Vught (29 november 1961) slaagde in 1980 voor het Atheneum aan het Sint Odulphuslyceum te Tilburg. In 1985 behaalde hij zijn doctoraal rechtsgeleerdheid (Nederlands recht, privaatrecht) aan de Universiteit van Tilburg.

Een overzicht van zijn arbeidsverleden:

 • 1985-1987: Diocesane Katholieke Schoolraad te Breda (stafmedewerker juridische zaken)
 • 1987-1990: Centraal Bureau voor het Katholiek Onderwijs te ’s-Gravenhage (beleidsmedewerker rechtspositie/personeelszaken)
 • 1990-1995: Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs te Tilburg (chef juridische/algemene zaken)
 • 1995-2002: ROB Groep te Sint-Oedenrode (afdelingsdirecteur beleid/advies)
 • 2002-2008: E&S advies en management te Apeldoorn (senior consultant)
 • 2008-2012: directeur/eigenaar en adviseur bij Christon van Vught Advies B.V.
 • 2012-heden: directeur/eigenaar en adviseur bij Christon van Vught Rechtspraktijk B.V.

 

Een kort overzicht van de overige vakgerelateerde activiteiten:

 • van 1999 tot en met 2004 lid van de Commissie werkgeverszaken Primair Onderwijs van de VBKO (voorbereidingsgroep CAO-overleg);
 • van 2004 tot 2006 lid van de ouderraad van het Sint Odulphuslyceum te Tilburg;
 • van 2010 tot 2021 ambtelijk secretaris van de Klachtencommissie Goed Bestuur MBO;
 • lid van de Landelijke Vereniging voor Onderwijsrecht (VvO);
 • voorzitter/lid van diverse interne bezwarencommissie waaronder m.b.t. functiewaardering in het openbaar en bijzonder (zowel primair als voortgezet) onderwijs;
 • spreker op diverse congressen en symposia;
 • redacteur en auteur van en bij diverse vakbladen.

Linkedin