Loading

Christon van Vught Rechtspraktijk B.V. biedt juridische dienstverlening op diverse rechtsgebieden in vooral de onderwijssector en kinderopvang maar ook in de sectoren welzijn en cultuur.

Kernwaarden in onze dienstverlening: accuraat, deskundig, degelijk, snel en klantvriendelijk.
Wij bieden een combinatie van legal en human skills.

Gecompliceerde vraagstukken worden niet alleen vanuit de inhoud maar ook vanuit het proces en (zo nodig) een projectstructuur benaderd. Dat staat garant voor een integrale aanpak.

Onzediensten

Als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen en regelgeving hebben scholen meer en meer een centrale positie in de samenleving gekregen. Onze dienstverlening beperkt zich daarom niet tot de onderwijssector maar omvat ook verwante sectoren
Juridische dienstverlening
Governance
Overleg met vakbonden (DGO)
Samenwerking en fusie