Christon van Vught Rechtspraktijk B.V. is een adviesbureau dat zich bezighoudt met juridische dienstverlening op diverse rechtsgebieden in vooral de onderwijssector maar ook in de sectoren welzijn en cultuur (o.a. kunsteducatie).

Kernwaarden in onze dienstverlening: accuraat, deskundig, degelijk, snel en klantvriendelijk.

Gecompliceerde vraagstukken worden niet alleen vanuit de inhoud maar ook vanuit het proces en (zo nodig) een projectstructuur benaderd. Dat staat garant voor een integrale aanpak.

Voor informatie over de adviseur en de diverse werkzaamheden verwijzen wij u naar de gespecificeerde informatie op deze website. Hebt u vragen, wilt u nadere informatie of een offerte, neem dan gerust contact op.

View Christon Van Vught's profile on LinkedIn

logo van Christon van Vught Rechtspratijk B.V.

Stichting ALS Nederland KWF kankerbestrijding
 

Specialisatie: onderwijssector

Christon van Vught werkt al sinds 1985 als adviseur in de onderwijssector, met name op juridisch gebied. Hij vervulde diverse functies op zowel landelijk als regionaal niveau en werkte daarbij vooral in het primair en voortgezet onderwijs (curriculum vitae). Hij kent niet alleen de specifieke wet- en regelgeving van de sector maar is ook uitstekend ingevoerd in de ontwikkelingen, context, onderwijscultuur en onderwijspraktijk. Onmisbare ervaring voor een adequaat en op maat gesneden advies.

Als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen en regelgeving hebben scholen meer en meer een centrale positie in de samenleving gekregen. Onze dienstverlening beperkt zich daarom niet tot de onderwijssector maar omvat ook verwante sectoren (samenwerking).

Christon van Vught is een ervaren jurist op de domeinen van het onderwijsrecht, arbeidsrecht, bestuursrecht, medezeggenschapsrecht en rechtspersonenrecht (juridische dienstverlening). In de onderwijssector werkt hij alleen voor bestuur en management. Buiten de onderwijssector werkt hij echter ook als individuele belangenbehartiger (individuele belangenbehartiging).

Voor informatie kunt u bellen: 06 53 18 00 25. Mailen mag ook: zie onze contactgegevens op deze website (tabblad bovenaan).


U bent hier: Home